آیا روش تربیتی ما فرزندانمان را برای زندگی در آینده آماده می کند؟ چه زمانی و چگونه مهارت های زندگی را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟ چگونه می توانیم روابطی سالم، دلگرم کننده و حمایت کننده در خانه و مدرسه داشته باشیم؟ با مسائل جدیدی که در تربیت فرزندان امروز با آنها مواجه هستیم با چه روش هایی برخورد کنیم؟

این روزها بسیاری از والدین در برابر فرزندانشان احساس ناکامی می­ کنند و گله دارند که چرا بچه های امروزی مانند بچه ­های قدیم رفتار نمی­ کنند! این پدر و مادر ها نه شیوه ­های کنترلی و تنبیهی را برای تربیت فرزند خود می­ پسندند و نه از آسانگیری و نازپروری در تربیت کودکان احساس خوشنودی می­ کنند.این والدین چون شیوه ­های میانه و محترمانه را نمی­ شناسند، در تربیت فرزند خود گاهی چنان سختگیر و مستبد می­ شوند که از خودشان منزجر و نا امید می­ شوند و گاهی چنان آسانگیر و سهل انگار می­ گردند که از لوس بازی های کودک به ستوه می ­آیند. متأسفانه این چرخه باطل و بی نتیجه سالهاست که در بسیاری از خانواده­ ها در گردش است.

رویکرد تربیتی تربیت سالم به بزرگسالان کمک می کند شیوه ای میانه و محترمانه بیابند که نه به دنبال تنبیه باشد و در پی نازپروری. تربیت سالم ابزارهایی در اختیار والدین قرار می­ دهد که در عین قاطعیت، محترمانه و مهرآمیز نیز باشد چراکه مهارت های ارزشمند زندگی فردی و اجتماعی تنها در چنین فضایی قابل آموزش و انتقال است. تربیت سالم به والدین و معلمان می آموزد که چگونه می توان کودکانی مسئولیت پذیر بار آورد؛ کودکانی که فرصت یاد گرفتن مهارت های زندگی را برای دستیابی به شخصیتی خوب در محیطی مملو از مهربانی، قاطعیت و احترام داشته باشند.

 

 

گروه آموزشی تربیت پویا با این باور اساسی که تربیت پدیده­ ای پویاست و باید به مقتضای عصر خود و با شناخت ویژگی‌های فرزندان هر زمان باشد، در تلاش است با ارایه آموزش‌های کاربردی(مهارت محور) به والدین و مربیان، مهارت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها را ارتقا دهد. هدف از ارایه محصولات این نهاد فرهنگی ارتقای دانش تربیت نیست؛ بلکه تأکید بر توانمندی‌های مؤثر برای تربیتی پویاست تا والدین و مربیان در طول زندگی خود و نه در یک دوره زمانی کوتاه، به تربیت مطلوب فرزندان بپردازند.

فهرست