این روزها بسیاری از والدین در برابر فرزندانشان احساس ناکامی می­ کنند و گله دارند که چرا بچه های امروزی مانند بچه ­های قدیم رفتار نمی­ کنند! این پدر و مادر ها نه شیوه ­های کنترلی و تنبیهی را برای تربیت فرزند خود می­ پسندند و نه از آسانگیری و نازپروری در تربیت کودکان احساس خوشنودی می­ کنند.این والدین چون شیوه­ای میانه و محترمانه را نمی­ شناسند، در تربیت فرزند خود گاهی چنان سختگیر و مستبد می­ شوند که از خودشان منزجر و نا امید می­ شوند و گاهی چنان آسانگیر و سهل انگار می­ گردند که از لوس بازی های کودک به ستوه می ­آیند. متأسفانه این چرخه باطل و بی نتیجه سالهاست که در بسیاری از خانواده­ ها در گردش است.

رویکرد تربیتی تربیت سالم به بزرگسالان کمک می کند شیوه ای میانه و محترمانه بیابند که نه به دنبال تنبیه باشد و در پی نازپروری. تربیت سالم ابزارهایی در اختیار والدین قرار می­ دهد که در عین قاطعیت، محترمانه و مهرآمیز نیز باشد چراکه مهارت های ارزشمند زندگی فردی و اجتماعی تنها در چنین فضایی قابل آموزش و انتقال است.

گروه آموزشی تربیت پویا با این باور اساسی که تربیت پدیده­ ای پویاست و باید به مقتضای عصر خود و با شناخت ویژگی‌های فرزندان هر زمان باشد، در تلاش است با ارایه آموزش‌های کاربردی(مهارت محور) به والدین و مربیان، مهارت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها را ارتقا دهد. هدف از ارایه محصولات این نهاد فرهنگی ارتقای دانش تربیت نیست؛ بلکه تأکید بر توانمندی‌های مؤثر برای تربیتی پویاست تا والدین و مربیان در طول زندگی خود و نه در یک دوره زمانی کوتاه، به تربیت مطلوب فرزندان بپردازند.

فهرست