خانواده ای با هم در حال برگزاری نشست خانوادگی هستند.

مشخصات:

عنوان:  آلبوم نشست خانوادگی 
نویسنده:  جین نلسن
مترجم:  ریحانه ایزدی و محمد جواد فرشچی

توضیحات:

در خلال برگزاری نشست های خانوادگی، کودکان مهارت های زیادی را می‌ آموزند، مهارت هایی مانند گوش دادن، احترام گذاشتن به تفاوت های فردی، قدردانی کردن، حل مسئله، تجربه این حقیقت که اشتباه ها فرصت های فوق العاده یادگیری هستند و تمرکز بر راه حل ها. مهارت های بسیار زیادی دیگری نیز وجود دارد که حین نشست تقویت می‌ شوند، اما ذکر همین چند مورد برای اینکه شما متوجه اهمیت نشست شوید، کافی است. نشست های خانوادگی همچنین سنتی خانوادگی را برای شما شکل می دهند و خاطرات بسیار زیادی برایتان به جا خواهد گذاشت.

آلبوم نشست خانوادگی می تواند به اندازه آلبوم عکس خانوادگیتان جذابیت داشته باشد. بعدها وقتی به چالش های قدیمی که قبلاً با هم حلشان کرده اید نگاه می‌ کنید، خواهید خندید. همچنین از مرور شعارهای خانوادگیتان، صفحه های سپاسگزاری، اشتباه هایی که از آنها درس گرفتید، مسائلی که حل کردید، کارهای جالبی که با هم انجام دادید و وعده های غذایی که برنامه ریزی کردید، لذت خواهید برد.

فهرست