ضمن قدردانی از بذل محبت و استقبال شما همراهان عزیز تربیت پویا، از این‌که به دلیل تکمیل ظرفیت فضای برگزاری رویداد و ضرورت حفظ پروتکل‌های بهداشتی، امکان پذیرایی از سایر علاقمندان و همراهانمان فراهم نیست، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم و چشم‌انتظار دیدارتان در رویدادهای بعدی تربیت پویا هستیم.

فهرست