آیا روش تربیتی ما فرزندانمان را برای زندگی در آینده آماده می کند؟ چه زمانی و چگونه مهارت های زندگی را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟ چگونه می توانیم روابطی سالم، دلگرم کننده و حمایت کننده در خانه و مدرسه داشته باشیم؟ با مسائل جدیدی که در تربیت فرزندان امروز با آنها مواجه هستیم با چه روش هایی برخورد کنیم؟

این روزها بسیاری از والدین در برابر فرزندانشان احساس ناکامی می­ کنند و گله دارند که چرا بچه های امروزی مانند بچه ­های قدیم رفتار نمی­ کنند! این پدر و مادر ها نه شیوه ­های کنترلی و تنبیهی را برای تربیت فرزند خود می­ پسندند و نه از آسانگیری و نازپروری در تربیت کودکان احساس خوشنودی می­ کنند.این والدین چون شیوه ­های میانه و محترمانه را نمی­ شناسند، در تربیت فرزند خود گاهی چنان سختگیر و مستبد می­ شوند که از خودشان منزجر و نا امید می­ شوند و گاهی چنان آسانگیر و سهل انگار می­ گردند که از لوس بازی های کودک به ستوه می ­آیند. متأسفانه این چرخه باطل و بی نتیجه سالهاست که در بسیاری از خانواده­ ها در گردش است.

رویکرد تربیتی تربیت سالم به بزرگسالان کمک می کند شیوه ای میانه و محترمانه بیابند که نه به دنبال تنبیه باشد و در پی نازپروری. تربیت سالم ابزارهایی در اختیار والدین قرار می­ دهد که در عین قاطعیت، محترمانه و مهرآمیز نیز باشد چراکه مهارت های ارزشمند زندگی فردی و اجتماعی تنها در چنین فضایی قابل آموزش و انتقال است. تربیت سالم به والدین و معلمان می آموزد که چگونه می توان کودکانی مسئولیت پذیر بار آورد؛ کودکانی که فرصت یاد گرفتن مهارت های زندگی را برای دستیابی به شخصیتی خوب در محیطی مملو از مهربانی، قاطعیت و احترام داشته باشند.

یکی از مهمترین مزایای تربیت سالم این است که هم خانواده ها و مسائل مربوط به فرزندپروری را پوشش می دهد، هم برای مدارس و معلمان در امور مربوط به مدیریت کلاس درس پیشنهادهای فوق العاده ای دارد. از آن جا که تعلیم و تربیت، دغدغه مشترک خانواده ها و مدارس است و نگاه تربیتی مشترک مبتنی بر اصول علمی حلقه گمشده این همکاری است، وجود رویکردی تربیتی که گفتمان مشترکی را برای این دو نهاد مهم تربیتی فراهم کند، بسیار ضروری است.

تربیت سالم در چارچوب نظریه های روان شناسی و تربیت مثبت نگر (Positive Psychology & Positive Education)، با پشتوانه پژوهشی و تجربه متخصصان روان شناسی تربیتی، مشاوران خانواده و مدرسه، معلمان و والدین، با نشر ده ها کتاب در زمینه آموزش معلمان و خانواده ها و اجرای کارگاه های آموزشی، مرجع قابل اعتمادی برای مدارس و والدین در سر تا سر دنیاست. در ایران نیز کتاب های پایه و اصلی این رویکرد ترجمه شده و برخی در دست ترجمه است. همچنین کارگاه های آموزشی این رویکرد برای بیش از ۵۰۰ نفر طی ۲ سال گذشته اجرا شده است.

این رویکرد تربیتی شامل مفاهیم نظری در حوزه تعلیم و تربیت و ابزارها و تکنیک های کاربردی برای استفاده در مسائل روزمره است. از آن جایی که تئوری و راهکارهای عملی لازم و ملزوم همدیگرند؛ مفاهیم و ابزارهای تربیت سالم به صورت نظری و عملی در هشت کارگاه آموزشی (با برنامه های متفاوت) به والدین و معلمان آموزش داده می شود.

 

هشت کارگاه تربیت سالم برای والدین در جدول زیر به صورت اجمالی معرفی شده است:

 

کارگاه اول (رویکرد تربیت سالم):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • مفاهیم اصلی در تربیت سالم
 • سبک های فرزندپروری-ابزار مهربانی و قاطعیت همزمان
کارگاه دوم (دلایل بدرفتاری و اهداف نادرست):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • شناخت دنیای کودکان
 • ورود به دنیای کودکان- سوالات کنجکاوانه
 • کاربست جدول اهداف نادرست در جریان زندگی
کارگاه سوم (پیامدهای منطقی تمرکز بر راه حلها):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • توانمندسازی در مقابل قدرتمندسازی
 • راه حل مداری در جریان تربیت
 • پیامدهای تنبیهی در مقابل پیامدهای طبیعی و منطقی
 • همیاری والدین
کارگاه چهارم (تشویق):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • زیان های نهفته پاداش و جایزه
 • روش های تشویق موثر
 • روال های تکرار در جریان زندگی
 • همیاری والدین
کارگاه پنجم (نشست خانوادگی):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • مروری بر ابزارهای فرزندپروری
 • نشست های خانوادگی-کلاسی
 • همیاری والدین
کارگاه ششم (کارت برتر):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • سبک های تفکر و حل مسئله
 • کاربست تربیت سالم در تمام ابعاد زندگی
 • همیاری والدین
کارگاه هفتم (رابطه قبل از اصلاح):
 • موضوعات اصلی در مسیر یادگیری
 • برقراری ارتباط قبل از اصلاح
 • جمع بندی راهبردهای تربیت سالم
 • همیاری والدین
دوره پایانی:
 • حل مسئله و همیاری
 • تعیین ادامه مسیر یادگیری

موسسه تربیت پویا با این باور اساسی که تربیت پدیده ای پویاست و باید به مقتضای عصر خود و با شناخت ویژگی های فرزندان هر باشد، در تلاش است با ارائه آموزش های کاربردی (مهارت محور) به والدین و مربیان، مهارت ها و توانمندی های آن ها را ارتقا دهد. هدف از ارائه محصولات این نهاد فرهنگی ارتقای دانش تربیت نیست؛ بلکه تاکید بر توانمندی های موثر برای تربیتی پویاست تا والدین و مربیان در طول زندگی خود و نه در یک دوره زمانی کوتاه، به تربیت مطلوب فرزندان بپردازند.

فهرست