با تکمیل فرم زیر، شما جز اولین نفراتی هستید که از تشکیل دوره مطلع خواهید شد.

  • لیست انتظار کارگاه بین اللملی کودک مقدماتی

  • لطفا شماره همراه خود را با حروف انگلیسی وارد کنید.

فهرست