مادر و پسری شاد در حال بازی با هم هستند

آیا رفتار من باعث لوس شدن فرزندم می شود؟ چقدر برای فرزندان خود امکانات فراهم کنیم؟ چقدر فرزندان ما اجازه اشتباه کردن دارند؟ چرا بچه ها بدرفتاری می کنند؟ و …

من برای فرزندم آرزوهایی دارم؛ آیا این روش تربیتی، من را به آرزوهایم می ­رساند؟ …
در این کارگاه با رویکرد «تربیت سالم» آشنا می­ شویم و مهارت فرزندپروری قاطعانه و محترمانه را خواهیم آموخت. رویکرد تربیت سالم بسته ای را به شما والدین ارائه می نماید که علاوه بر آشنایی با مفاهیم نظری به اندازه کافی، مهارتها و ابزاهای مناسبی برای فرزندپروری داشته باشید. کارگاه های آموزشی تربیت سالم محلی برای تمرین فرزندپروری است و نه گوش دادن به سخنرانی روان شناسان!

با ثبت نام در کارگاه های تربیت سالم مسیری را آغاز می کنید که در کنار والدین دیگر و با راهنمایی مدرس کارگاه از پدر و مادر و مربی بودن بیشتر از پیش لذت ببرید. طراحی این کارگاه ها به صورت مشارکت محور است و شما از تجربیات سایر والدین نیز بهره مند می شوید و در عین حال در روند یادگیری خودتان هم مشارکت دارید.

فهرست