پدری با حالت سردرگم در حال تماشای دعوای کودکانش است

چگونه وارد دنیای فرزندم بشوم و جهان را از زاویه دید او هم ببینم؟ چگونه اهداف بدرفتاری فرزندم را تشخیص دهم و با او چگونه رفتار کنم؟ چگونه فرزندم را راهنمایی کنم و به او بگویم که کارهای اشتباه را انجام ندهد؟

فهرست