پدر و مادری با هم دعوا می کنند در حالی که کودک با ناراحتی شاهد آنهاست.

کودکان از رفتار ما می آموزند و نه از گفتار ما ! اما آیا ما در مورد رفتارهای خودمان اطلاعات کافی داریم؟ چه عواملی بر رفتار ما به عنوان پدر و مادر تاثیر گذار است؟ رفتار ما به عنوان والدین چه تاثیری بر سبک فرزندپروری ما دارد و در نهایت چه تاثیری بر فرزند ما خواهد گذاشت؟

در کارگاه ششم تربیت سالم به تاثیر سبک رفتاری والدین و تاثیر آن بر فرزندان پرداخته می شود. بسیاری از والدینی که در این کارگاه شرکت کرده اند بر این باورند که بعد از فراگیری محتوای این کارگاه نه تنها علت رفتارهای خودشان و رفتارهای فرزندشان را متوجه شدند بلکه به آنها کمک شده است که بتوانند در تنظیم روابط شان با همسر و نزدیکانشان موفق تر از گذشته باشند. و چالشهای کمتری و موقعیت های لذت بخش تری را در زندگی تجربه کنند.

فهرست