دوره‌های تربیت سالم

null

تربیت سالم

زیر ۳ سال
اطلاعات بیشتر
مادر و دختری در حال نقاشی کشیدن

تربیت سالم خردسالان

3 تا ۶ سال
اطلاعات بیشتر
null

تربیت سالم کودکان

6 تا ۱۲ سال
اطلاعات بیشتر
دختر نوجوانی در حال گوش دادن به موسیقی اما مادرش آذرده خاطر

تربیت سالم نوجوانان

12 تا ۱۸ سال
اطلاعات بیشتر
null

تربیت سالم تکمیلی

0 تا ۱۸ سال

null

آلبوم نشست خانوادگی

جذاب همچون آلبوم عکس خانوادگی
دانلود رایگان

کلاس‌های آنلاین

محصولات تربیت سالم

با خرید ۱۰ تا ۲۰ عدد از هر محصول از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار شوید.
میزان تخفیف خریدهای بالاتر از ۲۰ عدد، ۲۰ درصد است.
کارگاه آنلاین
0
کارگاه آنلاین
دوره آنلاین
0
دوره آنلاین
کلاس آنلاین
0
کلاس آنلاین
کارگاه های تربیت سالم
0
کارگاه
شرکت کنندگان در کارگاه تربیت سالم
0
شرکت کننده
محصولات تربیت سالم
0
محصول

مدرسان تربیت سالم

 • محمد جواد فرشچی

  محمدجواد فرشچی

  • کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
  • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
  • مترجم کتاب‌های تربیت سالم در خانه، تربیت سالم در مدرسه، همکار مترجم تربیت سالم نوجوانان، کتاب کار تربیت سالم و آلبوم نشست خانوادگی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • معلم راهنما در دبستان روزبه، ادب و سرمد به مدت ۲۰سال
  • مدیر پیشین مرکز پیش دبستانی ادب
  • عضو پیشین هئیت مدیره موقوفه فرهنگی ادب
 • محمد حسین شریفیان

  محمدحسین شریفیان

  • دکترای روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • مترجم کارت‌های فرزندپروری سالم
  • معاون مدیریت و عضو شورای آموزش سرمد
  • از موسسان و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی بینش سرمد
  • از موسسان و رئیس هیئت مدیره موسسه لگوی آموزشی ایران
  • معلم پیشین و عضو واحد برنامه ریزی و توسعه در مدرسه راهنمایی نیکان
  • مدرس کارگاه سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی
 • null

  علیرضا افشار آزاد

  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • مترجم کارت های فرزندپروری سالم
  • معاون آموزش دبستان سرمد
  • عضو گروه مدرسان موسسه لگوی آموزشی
  • معلم متخصص دوره های P4C (فلسفه برای کودکان)
  • مدرس کارگاه‌های مهارت‌های نقدپذیری و طرح درس نویسی
  • طراح دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی (Build To Express, More To Math)
  • معلم راهنمایی نیکان و دبستان سرمد به مدت ۱۲ سال
 • صادق آرمان پویا

  صادق آرمان پویا

  • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
  • معلم راهنما در دبستان نیکان و سرمد به مدت ۱۶ سال
  • دارای گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه (CT/RT/LM) از موسسه ویلیام گلاسر
  • معلم متخصص گروه دبستان سرمد
  • معلم متخصص گروه مهارت‌های زندگی دبستان سرمد
  • عضو گروه مدرسان تربیت سالم- گروه آموزشی تربیت پویا
 • محمدهادی قربان

  محمدهادی قربان

  • کارشناس مدیریت پروژه
  • کارشناس روان شناسی عمومی
  • عضو انجمن روان شناسان ایران
  • معلم راهنما و مشاور پایه در دبستان امیر به مدت ۷ سال
  • معلم راهنما و معلم مهارت‌های زندگی در دبستان سرمد به مدت ۴ سال
  • عضو گروه مدرسان تربیت سالم- گروه آموزشی تربیت پویا

مدرسان تربیت سالم

 • محمد جواد فرشچی

  محمدجواد فرشچی

  • کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
  • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
  • مترجم کتاب‌های تربیت سالم در خانه، تربیت سالم در مدرسه، همکار مترجم تربیت سالم نوجوانان، کتاب کار تربیت سالم و آلبوم نشست خانوادگی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • معلم راهنما در دبستان روزبه، ادب و سرمد به مدت ۲۰سال
  • مدیر پیشین مرکز پیش دبستانی ادب
  • عضو پیشین هئیت مدیره موقوفه فرهنگی ادب
 • محمد حسین شریفیان

  محمدحسین شریفیان

  • دکترای روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • مترجم کارت‌های فرزندپروری سالم
  • معاون مدیریت و عضو شورای آموزش سرمد
  • از موسسان و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی بینش سرمد
  • از موسسان و رئیس هیئت مدیره موسسه لگوی آموزشی ایران
  • معلم پیشین و عضو واحد برنامه ریزی و توسعه در مدرسه راهنمایی نیکان
  • مدرس کارگاه سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی
 • null

  علیرضا افشار آزاد

  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • عضو گروه برنامه ریزی تربیت پویا
  • مدرس رسمی و عضو انجمن بین المللی مدرسان تربیت سالم (Positive Discipline Association)
  • مترجم کارت های فرزندپروری سالم
  • معاون آموزش دبستان سرمد
  • عضو گروه مدرسان موسسه لگوی آموزشی
  • معلم متخصص دوره های P4C (فلسفه برای کودکان)
  • مدرس کارگاه‌های مهارت‌های نقدپذیری و طرح درس نویسی
  • طراح دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی (Build To Express, More To Math)
  • معلم راهنمایی نیکان و دبستان سرمد به مدت ۱۲ سال
 • صادق آرمان پویا

  صادق آرمان پویا

  • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
  • معلم راهنما در دبستان نیکان و سرمد به مدت ۱۶ سال
  • دارای گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه (CT/RT/LM) از موسسه ویلیام گلاسر
  • معلم متخصص گروه دبستان سرمد
  • معلم متخصص گروه مهارت‌های زندگی دبستان سرمد
  • عضو گروه مدرسان تربیت سالم- گروه آموزشی تربیت پویا
 • محمدهادی قربان

  محمدهادی قربان

  • کارشناس مدیریت پروژه
  • کارشناس روان شناسی عمومی
  • عضو انجمن روان شناسان ایران
  • معلم راهنما و مشاور پایه در دبستان امیر به مدت ۷ سال
  • معلم راهنما و معلم مهارت‌های زندگی در دبستان سرمد به مدت ۴ سال
  • عضو گروه مدرسان تربیت سالم- گروه آموزشی تربیت پویا
فهرست